Islam Taiwantaiwan.islam

給穆斯林男孩們的建議ㄧDr Omar Abdel Kafi

在這段影片中,學者 Dr. Omar Abdel Kafi 給予年輕穆斯林的男孩們一些人生的建議,以及講述身為穆斯林必須承擔的職責

日期:2023.02.06

© 2024 Islam Taiwan. All rights reserved